Toimintavarmuutta ja laatua Suomen 4H-liiton virtuaalitapahtumiin  

30.06.2022 04:50

Suomen 4H-liitto on järjestänyt korona-ajan tapahtumat ProspectumLIVE-virtuaalitapahtumina. Ammattitaitoinen kumppani on sujuvoittanut järjestäjien ja puhujien työtä. 

Toimintavarmuutta ja laatua Suomen 4H-liiton virtuaalitapahtumiin

Joustava ja kokenut kumppani tuo varmuutta 

Uudessa tilanteessa ammattitaitoinen kumppani on arvokas tuki. Suomen 4H-liitto järjesti ensimmäisen virtuaalisen etätapahtumansa ProspectumLIVE-alustalla joulukuussa 2020.

Koronapandemian takia tilanne oli epävarma esimerkiksi matkustusrajoitusten suhteen. Olimme joutuneet siirtämään tilaisuutta jo kahdesti, kunnes päädyimme webinaarin järjestämiseen. Prospectum osoittautui muuttuvassa tilanteessa joustavaksi ja ammattitaitoiseksi kumppaniksi. Järjestäjien ja puhujien kannalta jännitystä lievensivät merkittävästi Prospectumin kanssa pidetyt ennakkopalaverit”, sanoo Suomen 4H-liiton kehityspäällikkö Hilkka Näse.

4H-järjestö auttaa lapsia ja nuoria löytämään omat vahvuutensa ja kiinnostuksen kohteensa, saamaan onnistumisen kokemuksia ja mahdollisuuden kasvaa täyteen potentiaaliinsa: kestävään elämäntapaan, aktiiviseen työhön ja yrittäjyyteen. 4H-järjestön muodostavat Suomen 4H-liitto sekä noin 200 4H-yhdistystä. 

Teknisesti laadukkaita ja ilmeeltään ammattimaisia verkkotapahtumia

Kumppanin valinnassa tärkeitä kriteereitä Suomen 4H-liitolle olivat yhteistyön sujuvuus ja teknologian toimintavarmuus. Järjestäjät ovat saaneet Prospectumilta myös ideoita tapahtumien vuorovaikutuksen rakentamiseen.

Verkkotapahtumaa järjestäessä halusimme keskittyä sisältöön ja jättää tekniikan muiden huoleksi. Aiempien hyvien kokemusten sekä kilpailukykyisen hinnan vuoksi päädyimme ProspectumLIVE:n. Yhteistyö Prospectumin kanssa oli helppoa ja sujuvaa. Suunnitteluvaiheessa kysymyksiin vastattiin nopeasti, ja toiveemme esimerkiksi alustan ulkoasuun liittyen pystyttiin toteuttamaan. Luennoitsijoiden ennakkoperehdytys alustan tekniikkaan ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin oli todella hyödyllinen, näin luennoitsijat pystyivät rakentamaan vuorovaikutusta esimerkiksi äänestysten avulla”, kertoo Suomen 4H-liiton koulutuspäällikkö Johanna Pölkki.

Suomen 4H-liitto on halunnut tehdä tapahtumista oman ilmeensä mukaisia. Toiveet ovat toteutuneet ProspectumLIVE:lla kiireiselläkin aikataululla.

Yritystä pelissä -hankkeen loppuwebinaari polkaistiin pystyyn nopealla aikataululla. Edellisen kokemuksen perusteella luotimme siihen, että kaikki sujuu sovitussa aikataulussa ja että webinaari on laadukkaan ja ammattimaisen näköinen sekä 4H:n ilmeen mukainen. Odotukset täyttyivät täysin”, sanoo Hilkka Näse.