ProspectumLIVE alustana Rauten kansainvälisissä tapahtumissa

07.10.2022 13:42

Globaali toimintaympäristö asettaa erityisiä vaatimuksia virtuaalitapahtuma-alustalle. ProspectumLIVE täytti odotukset Rauten RxEvent-tapahtumasarjassa.

Read in English

Raute-banner

Raute järjesti ProspectumLIVE-alustalla kolme virtuaalitapahtumaa, joiden tavoitteena oli edelläkävijyyden vahvistaminen ja koko toimialan tekijöiden yhteen tuominen.

”RxEvent-tapahtumien tarkoitus on ollut jakaa toimialallemme sisältöä tulevaisuuden trendeistä, puunjalostamisen parhaista käytännöistä sekä esitellä erilaisia viilupohjaisia puutuotteita,” sanoo RxEvent-tapahtuminen projektipäällikkö Ville Nikunen Rautelta.

Raute on puutuotetoimialaa maailmanlaajuisesti palveleva teknologia- ja palveluyritys, jonka teknologioilla valmistetaan viilua, vaneria ja LVL:ää. Yrityksessä työskentelee 800 asiantuntijaa kymmenessä maassa. 

Digitaalisten kohtaamisten roolia sidosryhmäviestinnässä oli vahvistettu jo vuodesta 2020 ja RxEvent-virtuaalitapahtumat lisäsivät palettiin interaktiivisen keinon tavoittaa eri puolilla maailmaa oleva yleisö. Vetonauloina toimivat keynote-presentaatiot ja alan vaikuttajien paneelikeskustelut. Lisäksi osallistujat saivat tutustua tulevaisuuden virtuaalitehtaaseen.

 

Globaalille yleisölle selkeys on tärkeää

ProspectumLIVE valikoitui alustaksi kattavien ominaisuuksiensa, mutta myös helppokäyttöisyytensä ansiosta. Matkan varrella alustalla käytössä olevia elementtejä karsittiin. Raute oli tyytyväinen siihen, miten joustavasti ja nopeasti Prospectum toteutti muutokset.

”Ensimmäisen tapahtumamme jälkeen oli selkeää, että globaalille kohdeyleisöllemme ”less is more”. Kehitimme online-tapahtumiamme suoraviivaisemmiksi ja tiputimme alustalta viihteellisiä ominaisuuksia pois. Meillä on paljon pörssiyrityksiä asiakkaina, mikä asetti myös tietoturvalle ja mahdollisuudelle nauttia tapahtumistamme anonyymeinä omat vaatimuksensa. ProspectumLIVE vastasi täydellisesti määrittelyihimme,” kertoo Nikunen.

 

Toimiva yhteistyö näkyi erinomaisena asiakaspalautteena

Parasta Nikusen mukaan oli yhteistyö Prospectumin ihmisten kanssa. Palvelun käyttöönotossa Raute hyötyi Prospectumin mittavasta kokemuksesta erilaisten tapahtumien parissa. Prospectum tuki Rautea esimerkiksi palomuurivaatimusten huomioimisessa tietyissä Aasian maissa.

”Alusta tuunattiin vastaamaan tarpeitamme, mutta loppujen lopuksi alusta on vain alusta. Se mihin olin erityisen tyytyväinen oli yhteistyö Prospectumin ihmisten kanssa. Sain vastauksia kysymyksiini nopeasti, ihmiset olivat helposti tavoitettavissa ja toimialamme konteksti ymmärrettiin nopeasti. Tämä kaikki näkyi meille upeana asiakaspalautteena – alustan käytön ollessa selkeää, yleisömme on voinut keskittyä ohjelmasta nauttimiseen.”

ProspectumLIVEn parhaista yksittäisistä ominaisuuksista Nikunen nostaa esille kattavan analytiikan sekä pikakirjautumislomakkeen. Lomakkeen ansiosta saatiin kerättyä osallistujarekisteri, mutta tapahtumaan liittyminen oli osallistujille jouhevaa. 

”Käyttäjäkokemuksen pitäminen suoraviivaisena ja helppona mahdollistaa meille virtuaalitapahtumien tekemisen myös jatkossa. Statistiikka puolestaan on auttanut meitä kehittämään tapahtumiemme sisältöä entistä relevantimmaksi.” 

 

 


 

ProspectumLIVE platform used at Raute’s global events

Global environment sets special requirements for a virtual event platform. ProspectumLIVE exceeded expectations in Raute's RxEvent series.

Raute organized three virtual events on ProspectumLIVE platform. The goal of these events was to strengthen Raute’s leading position and bring the entire industry together.

"The purpose of the events was to share content about the industry’s future trends, best practices of wood processing, and showcase various veneer-based wood products," says RxEvent project manager Ville Nikunen from Raute.

Raute is a leading technology and service supplier in the wood products sector, and a global market leader in the plywood and LVL industry. The company employs 800 experts in ten countries.

The role of digital channels in stakeholder communication had been strengthened since 2020, and RxEvent virtual events added another interactive channel to reach audiences around the world. Keynote presentations and panel discussions by industry influencers were the main highlights of the events. The participants also got to explore a virtual mill.

 

Clarity is key for a global audience

ProspectumLIVE was chosen as the platform due to its comprehensive features and ease of use. However, along the way the elements used on the platform were cut down. Raute was satisfied with how flexibly and quickly Prospectum implemented the changes.

"After our first event, it was clear that "less is more" for our global target audience. We simplified the online platform by disabling some of the entertainment features. We have many listed companies as customers, which also sets requirements for data security and possibility to enjoy our events anonymously. ProspectumLIVE met our specifications perfectly," says Nikunen.

 

Smooth cooperation was reflected in excellent customer feedback

According to Nikunen, cooperation with the people at Prospectum was the best part. When implementing the service, Raute benefited from Prospectum's extensive experience in facilitating various events. For example, Prospectum supported Raute with firewall requirements in certain Asian countries.

"The platform was customized to meet our needs, but at the end of the day, a platform is just a platform. What I was particularly pleased with was the cooperation with the people at Prospectum. I got answers to my questions quickly, people were easy to reach and the context of our industry was quickly understood. All of this was reflected as wonderful customer feedback we received. With the straightforward platform, our audience could focus on enjoying the program."

As the best features of ProspectumLIVE, Nikunen names its comprehensive analytics and express login form. Thanks to the form, it was possible to collect a list of participants without making the sign-up process difficult.

"Keeping the user experience easy enables us to do virtual events in the future as well. Statistics, on the other hand, have helped us to develop the content of our events to be even more relevant."